Zgłoś wydarzenie:
nroom@ewangelianius.pl

Ewangeliczny portal informacyjny - EwangeliaNius.pl

Strona została stworzona z prywatnej inicjatywy pokazująca wydarzenia oraz informacje ewangelicznych chrześcijan. Strona ma na celu ukazać obiektywną opinie przedstawionych informacji i komentarz na podstawie Pisma Świętego.

© Copyright 2021 - EwangeliaNius.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram